Fan Diamond U1 ARGB Black - White

100,000₫120,000₫

- Màu sắc: cánh quạt trắng, viền trong suốt dạng kim cương
- Kích thước fan: 12cm.
- Tốc độ quay: 1400rpm - 1600rpm

- Led ARGB
- Quạt thiết kế trục trung tâm dạng lớn.

Tuỳ chọn sản phẩm