Combat Gaming

Cấu Hình Intel

Cấu Hình i5 10400F - GIGABYTE RT...

-7%
Cấu Hình i5 10400F - GIGABYTE RTX 2060
Xem nhanh

28.000.000₫

30.000.000₫

Cấu Hình GIGABYTE RTX 3080 - I7 ...

-7%
Cấu Hình GIGABYTE RTX 3080 - I7 11700K
Xem nhanh

66.300.000₫

71.500.000₫

Cấu Hình GIGABYTE RTX 3070 - I5 ...

-7%
Cấu Hình GIGABYTE RTX 3070 - I5 11600K
Xem nhanh

51.700.000₫

55.800.000₫

Cấu Hình ASUS I5 10400F

-5%
Cấu Hình ASUS I5 10400F
Xem nhanh

10.300.000₫

10.800.000₫

Cấu Hình I5 10400F - GIGABYTE AORUS

-5%
Cấu Hình I5 10400F - GIGABYTE AORUS
Xem nhanh

12.700.000₫

13.300.000₫

Cấu Hình MSI CORE I5 11400F

-4%
Cấu Hình MSI CORE I5 11400F
Xem nhanh

11.300.000₫

11.800.000₫

Cấu Hình i5 11400F - GIGABYTE RT...

-6%
Cấu Hình i5 11400F - GIGABYTE RTX 2060
Xem nhanh

30.000.000₫

31.800.000₫

Cấu Hình MSI RTX 3060 GAMING X

-5%
Cấu Hình MSI RTX 3060 GAMING X
Xem nhanh

44.500.000₫

47.000.000₫

Cấu Hình INTEL CORE I3 9100F

-7%
Cấu Hình INTEL CORE I3 9100F
Xem nhanh

6.800.000₫

7.300.000₫

Cấu Hình PNY RTX 3060 OC 12GB DUAL

-4%
Cấu Hình PNY RTX 3060 OC 12GB DUAL
Xem nhanh

37.300.000₫

39.000.000₫

Cấu Hình PNY XLR8 RTX 3060 OC 12...

-7%
Cấu Hình PNY XLR8 RTX 3060 OC 12GB EVEL-PIC
Xem nhanh

32.500.000₫

35.000.000₫

Cấu Hình AORUS MASTER RTX 3060 12GB

-6%
Cấu Hình AORUS MASTER RTX 3060 12GB
Xem nhanh

41.400.000₫

43.990.000₫

Cấu Hình MSI VAMPIRIC 100L STRIP

-6%
Cấu Hình MSI VAMPIRIC 100L STRIP
Xem nhanh

8.900.000₫

9.500.000₫

Cấu Hình GIGABYTE AORUS RTX 3070...

-10%
Cấu Hình GIGABYTE AORUS RTX 3070 MASTER
Xem nhanh

56.500.000₫

62.500.000₫

Cấu Hình GIGABYTE I5 10400F

-6%
Cấu Hình GIGABYTE I5 10400F
Xem nhanh

9.900.000₫

10.500.000₫

Cấu Hình CPU I3 10105F Box Chính...

-8%
Cấu Hình CPU I3 10105F Box Chính Hãng (Super Hot)
Xem nhanh

7.800.000₫

8.500.000₫

Cấu Hình MSI INTEL I5 10400F

-6%
Cấu Hình MSI INTEL I5 10400F
Xem nhanh

9.600.000₫

10.200.000₫

Cấu Hình GIGABYTE I3 10100F

-6%
Cấu Hình GIGABYTE I3 10100F
Xem nhanh

8.100.000₫

8.600.000₫