Combat Gaming

Cấu Hình Intel

Cấu Hình ASUS - I5 11400F

-3%
Cấu Hình ASUS - I5 11400F
Xem nhanh

11.200.000₫

11.600.000₫

Cấu Hình ASUS I5 10400F

-5%
Cấu Hình ASUS I5 10400F
Xem nhanh

10.300.000₫

10.800.000₫

Cấu Hình I5 10400F - GIGABYTE AORUS

-5%
Cấu Hình I5 10400F - GIGABYTE AORUS
Xem nhanh

12.700.000₫

13.300.000₫

Cấu Hình MSI CORE I5 11400F

-4%
Cấu Hình MSI CORE I5 11400F
Xem nhanh

11.300.000₫

11.800.000₫

Cấu Hình INTEL CORE I3 9100F

-11%
Cấu Hình INTEL CORE I3 9100F
Xem nhanh

6.500.000₫

7.300.000₫

Cấu Hình MSI VAMPIRIC 100L STRIP

-6%
Cấu Hình MSI VAMPIRIC 100L STRIP
Xem nhanh

8.900.000₫

9.500.000₫

Cấu Hình GIGABYTE I5 10400F

-7%
Cấu Hình GIGABYTE I5 10400F
Xem nhanh

9.800.000₫

10.500.000₫