Combat Gaming

Cấu Hình Gigabyte

Cấu Hình AORUS RTX 3060 12GB

-9%
Cấu Hình AORUS RTX 3060 12GB
Xem nhanh

29.999.000₫

33.000.000₫

Cấu Hình GIGABYTE GTX 1650

-8%
Cấu Hình GIGABYTE GTX 1650
Xem nhanh

12.000.000₫

13.000.000₫

Cấu Hình GIGABYTE AORUS GTX 1660...

-7%
Cấu Hình GIGABYTE AORUS GTX 1660 SUPER
Xem nhanh

19.600.000₫

21.000.000₫

Cấu Hình GIGABYTE AORUS RTX 3070...

-10%
Cấu Hình GIGABYTE AORUS RTX 3070 GAMING
Xem nhanh

36.000.000₫

40.000.000₫

Cấu Hình GIGABYTE AORUS 01

-9%
Cấu Hình GIGABYTE AORUS 01
Xem nhanh

12.800.000₫

14.000.000₫