Combat Gaming

Cấu Hình Tham Khảo

Cấu Hình Cày Game GIẢ LẬP 1 (NOX...

-8%
Cấu Hình Cày Game GIẢ LẬP 1 (NOX - Bluestack - LD Player)
Xem nhanh

8.200.000₫

8.900.000₫

Cấu Hình Cày Game GIẢ LẬP 2 (NOX...

-5%
Cấu Hình Cày Game GIẢ LẬP 2 (NOX - Bluestack - LD Player)
Xem nhanh

14.700.000₫

15.500.000₫

Cấu Hình CPU CORE I3 10100F MSI

-8%
Cấu Hình CPU CORE I3 10100F MSI
Xem nhanh

7.300.000₫

7.900.000₫

Cấu Hình CPU CORE I3 10100F ASUS

-6%
Cấu Hình CPU CORE I3 10100F ASUS
Xem nhanh

7.300.000₫

7.800.000₫

Cấu Hình ASUS - I5 11400F

-3%
Cấu Hình ASUS - I5 11400F
Xem nhanh

11.200.000₫

11.600.000₫

Cấu Hình ASUS I5 10400F

-5%
Cấu Hình ASUS I5 10400F
Xem nhanh

10.300.000₫

10.800.000₫

Cấu Hình MSI CORE I5 11400F

-3%
Cấu Hình MSI CORE I5 11400F
Xem nhanh

11.500.000₫

11.800.000₫

Cấu Hình INTEL CORE I3 9100F

-12%
Cấu Hình INTEL CORE I3 9100F
Xem nhanh

6.400.000₫

7.300.000₫

Cấu Hình INTEL CORE I5 11400 (HOT)

-3%
Cấu Hình INTEL CORE I5 11400 (HOT)
Xem nhanh

10.990.000₫

11.300.000₫

Cấu Hình GIGABYTE I5 10400F

-7%
Cấu Hình GIGABYTE I5 10400F
Xem nhanh

9.800.000₫

10.500.000₫

Cấu Hình RYZEN 5 5600X SUPER HOT

-4%
Cấu Hình RYZEN 5 5600X SUPER HOT
Xem nhanh

19.700.000₫

20.500.000₫

Cấu Hình INTEL 5 - I5 10400F (AS...

-8%
Cấu Hình INTEL 5 - I5 10400F (ASROCK)
Xem nhanh

9.700.000₫

10.500.000₫

Cấu Hình MSI INTEL I5 10400F

-5%
Cấu Hình MSI INTEL I5 10400F
Xem nhanh

9.990.000₫

10.490.000₫