Combat Gaming

Cấu Hình Tham Khảo

[Thanh Lý] Cấu Hình i3 9100F - P...

-9%
[Thanh Lý] Cấu Hình i3 9100F - PUGB PC & GTA5
Xem nhanh

9.990.000₫

10.990.000₫

Cấu Hình ASUS - I5 11400F

-3%
Cấu Hình ASUS - I5 11400F
Xem nhanh

11.200.000₫

11.600.000₫

Cấu Hình Treo 10 Tab Game VLTK 1...

-9%
Cấu Hình Treo 10 Tab Game VLTK 1 Mobile
Xem nhanh

8.900.000₫

9.800.000₫

Cấu Hình i5 10400F - GIGABYTE RT...

-8%
Cấu Hình i5 10400F - GIGABYTE RTX 2060
Xem nhanh

27.500.000₫

30.000.000₫

Cấu Hình ASUS I5 10400F

-5%
Cấu Hình ASUS I5 10400F
Xem nhanh

10.300.000₫

10.800.000₫

Cấu Hình I5 10400F - GIGABYTE AORUS

-5%
Cấu Hình I5 10400F - GIGABYTE AORUS
Xem nhanh

12.700.000₫

13.300.000₫

Cấu Hình MSI CORE I5 11400F

-4%
Cấu Hình MSI CORE I5 11400F
Xem nhanh

11.300.000₫

11.800.000₫

Cấu Hình i5 11400F - GIGABYTE RT...

-7%
Cấu Hình i5 11400F - GIGABYTE RTX 2060
Xem nhanh

29.500.000₫

31.800.000₫

Cấu Hình ASUS RTX 2060 OC 6GB DU...

-4%
Cấu Hình ASUS RTX 2060 OC 6GB DUAL WIFI
Xem nhanh

27.500.000₫

28.500.000₫

Cấu Hình INTEL CORE I3 9100F

-7%
Cấu Hình INTEL CORE I3 9100F
Xem nhanh

6.800.000₫

7.300.000₫