Combat Gaming

Cấu Hình MSI AMD

Cấu Hình AMD RYZEN 5 5600X MSI

-5%
Cấu Hình AMD RYZEN 5 5600X MSI
Xem nhanh

18.500.000₫

19.500.000₫

Cấu Hình AMD RYZEN 7 3700X MSI

-10%
Cấu Hình AMD RYZEN 7 3700X MSI
Xem nhanh

16.700.000₫

18.500.000₫